Kwalifikacje

Wykształcenie

1998-2003

Uniwersytet Śląski, Katowice,
Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Dyplom Magistra Psychologii o specjalności Psychologia Zdrowia i Choroby (Psychologia

Medyczna); druga specjalizacja – Psychologia Sądowa

2003/2004

Uniwersytet Śląski, Katowice,
Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych Studiów

Podyplomowych w zakresie Przygotowania

Pedagogicznego

2004/2005

Uniwersytet Śląski, Katowice,
Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki

2007/2008

Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny Metis, Katowice,

Świadectwo ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego w zakresie Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych

2016

Centrum Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach, Warszawa,
Certyfikat ukończenia kursu I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także tytuł praktyka metody Dam radę oraz Jestem z Ciebie dumny

2020

Coaching and Training House, Katowice,
Certyfikat ukończenia Akademii Akredytowanego Coacha z Międzynarodową Certyfikacją International Coach Federation (ICF)

2021

HR WAY, Bydgoszcz

Certyfikat ukończenia szkolenia Trener kompetencji miękkich

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1.09.2003

– do chwili obecnej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i  Młodzieży Niepełnosprawnej
nauczyciel-terapeuta (stopień nauczyciela dyplomowanego), wychowawca w Zespole Edukacyjno-Terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu; terapeuta w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju, psycholog w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju; nauczyciel nauczania indywidualnego; wychowawca w klasie dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym (w tym z dziećmi z autyzmem) oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju; obecnie psycholog szkolny w zakresie szkoły podstawowej

9.03.2009

– 31.01.2017

Gabinet Terapeutyczno-Edukacyjny Santeriz
w Dąbrowie Górniczej
psycholog, oligofrenopedagog, autystolog, specjalista ds. wczesnej interwencji, terapeuta dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania, trudnościami szkolnymi, dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie; prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z normą intelektualną; prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z normą intelektualną; prowadzenie szkoleń dla specjalistów, rodziców, terapeutów dzieci z autyzmem; organizowanie konferencji naukowych związanych z tematem autyzmu oraz zachowaniami trudnymi

1.01.2018

– do chwili obecnej

Spektrum Pracownia Terapii • Coachingu • Szkoleń
Magdalena Morchat
psycholog, coach, oligofrenopedagog, autystolog, specjalista ds. wczesnej interwencji, terapeuta dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania, trudnościami szkolnymi, dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie; prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z normą intelektualną; prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z normą intelektualną; prowadzenie szkoleń dla specjalistów, rodziców, terapeutów dzieci z autyzmem; organizowanie konferencji naukowych związanych z tematem autyzmu oraz zachowaniami trudnymi; prowadzenie wykładów na uczelniach wyższych

1999-2001

Kolonie letnie Huta Bankowa Dąbrowa Górnicza
wychowawca kolonijny

1.02.2007

– 30.06.2009

Firma opiekuńczo-medyczna
terapeuta dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym

1.04.2012

– 30.06.2013

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego
Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej
terapeuta dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym

2014

– 2015

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Sosnowcu
wykładowca na kursie kwalifikacyjnym Wczesne Wspomaganie Ucznia z Autyzmem

2014

– do chwili obecnej

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Olkuszu, Częstochowie
wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu: Wczesne Wspomaganie Dziecka Niepełnosprawnego; Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne; Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia

2016

– do chwili obecnej

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

2016

– do chwili obecnej

Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza”
w Katowicach
wykładowca na studiach podyplomowych Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu; prowadzenie szkoleń – Metodyka pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, Zachowania trudne, Elementy terapii behawioralnej

2017

– do chwili obecnej

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach
prowadzenie szkoleń Elementy terapii behawioralnej, Realizacja Podstawy Programowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Uczeń z zaburzeniami zachowania zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole i przedszkolu

2017

– do chwili obecnej

Fabryka Kreatywności w Chorzowie
szkolenie z zakresu terapii behawioralnej

2017

– 2018

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych
i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum
w Krakowie
wykładowca na studiach stacjonarnych Pedagogika – przedmiot Psychologia ogólna

2018

– do chwili obecnej

Instytut Studiów Podyplomowych Tychy
wykładowca na studiach podyplomowych – Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera

WOLONTARIAT

06.09.1999

– 30.11.1999

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych
Będzin, ul. 9 Maja

05.11.2001

– 30.04.2002

Ośrodek Szkolno-Rehabilitacyjny
Dąbrowa Górnicza, ul. Mireckiego 28

01.10.2002

– 15.02.2003

Ośrodek Szkolno-Rehabilitacyjny
Dąbrowa Górnicza ul. Mireckiego 28

16.09.2002

– 20.06.2003

Zespół Szkół Specjalnych nr 2
Sosnowiec, ul. Sucha 2

01.07.2002

– 30.06.2006

Terapia dziecka autystycznego w środowisku domowym

PRAKTYKA

01.10.2000

– 23.01.2001

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Chorzów

01.01.2003

– 28.02.2003

Grupa Wczesnej Interwencji Behawioralnej
Kraków

UKOŃCZONE SZKOLENIA TERAPIA

16.06.2002

Terapia Behawioralna
specjalistyczne szkolenie 3-stopniowe
Ruda Śląska

24-25.03.2007

Racjonalna Terapia Zachowania
kurs I stopnia
Dąbrowa Górnicza

27-28.10.2007

Racjonalna Terapia Zachowania
kurs I stopnia rozszerzony
Dąbrowa Górnicza

2016

Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniach
szkolenie TSR I stopnia
Kraków

02-03.07.2016

Diagnoza i Terapia Ręki
szkolenie certyfikacyjne I i II stopnia
Katowice

27-29.09.2016

Dam radę oraz Jestem z Ciebie dumny
tytuł praktyka tych metod
Katowice

2020

Coaching and Training House
Certyfikat ukończenia Akademii Akredytowanego Coacha z Międzynarodową Certyfikacją International Coach Federation (ICF)
Katowice

2021

HR WAY

Trener kompetencji miękkich Certyfikat ukończenia szkolenia

Bydgoszcz

UKOŃCZONE SZKOLENIA DIAGNOZA

26.03.2006

Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci
z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat

– specjalistyczne szkolenie
Koszalin/Tychy

28.03.2006

Diagnoza profilu rozwojowego młodzieży
i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym 

– specjalistyczne szkolenie
Koszalin/Tychy

02-03.04.2016

Dysleksja Rozwojowa – teoria i diagnoza
kurs doskonalący
Katowice

14-16.05.2016

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
szkolenie certyfikacyjne
Wrocław

20.04.2017

KORP – Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego dla dzieci od 0 do 9 roku życia szkolenie certyfikacyjne

Dąbrowa Górnicza

15.01.2021

KOZE – Karta Oceny Zachowania i Emocji szkolenie certyfikacyjne

Niezdrowice

 

UKOŃCZONE SZKOLENIA METODY

28.04.2002

Ruch Rozwijający oparty na metodzie Weroniki Sherborne
kurs podstawowy I stopnia
Bielsko-Biała

01.03.2005

Polisensoryczne poznawanie świata różnymi metodami – szkolenie

Warszawa

27.03.2006

Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo – specjalistyczne szkolenie

Koszalin/Tychy

27.03.2006

Sala Doświadczania Świata a rozwój percepcji – specjalistyczne szkolenie

Koszalin/Tychy

21.10.2006

Komputerowy Program Stymulacji Intelektualnej EDU – JURCZYSZYN – MULTIMEDIA III część I w rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych – specjalistyczne szkolenie

Koszalin/Tychy

07.10.2007

Gimnastyka Mózgu P. Dennisona
I część programu Kinezjologii Edukacyjnej
Sosnowiec

02.12.2007

Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison – szkolenie specjalistyczne

Sosnowiec

19-22.02.2009

Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – szkolenie I stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej (SI)

Warszawa

11.02.2012

Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną – warsztaty

Kraków

20-21.02.2016

Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders – szkolenie certyfikacyjne

Sosnowiec

12-13.03.2016

Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – szkolenie specjalistyczne

Wrocław

12.06.2016

Dziecięcy Masaż Shantala wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala – szkolenie certyfikacyjne

Kraków

12.06.2016

Shantala Body Touch – masaż relaksacyjny dla dorosłych oraz kobiet w ciąży – szkolenie certyfikacyjne

Kraków

04.09.2016

Metoda dobrego Startu – szkolenie doskonalące kompetencje

Katowice

22.10.2016

Wstęp do sensoplastyki – plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat – szkolenie doskonalące kwalifikacje

Tychy

22.10.2016

Sensoplastyka – plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat – certyfikat trenerski

Tychy

04.06.2017

TUS – trening umiejętności społecznych – szkolenie certyfikacyjne

Katowice

20-21.01.2018

Aktywne słuchanie muzyki według metody Batii Strauss – szkolenie doskonalące

Będzin

14.12.2018

Self – Reg szkolenie podstawowe dla specjalistów

Lędziny

21.04.2020

– 09.06.2020

Kurs Uważności Mindfulness MBLC

Katowice

24.06.2020

NVC – Wolni od Wstydu – szkolenie w nurcie NVC online (8 modułów)

01.07.2020

NVC – Zapanuj nad złością i wykorzystaj jej moc – szkolenie w nurcie NVC online (11 modułów)

08.07.2020

Leć wysoko – kurs NVC o poczuciu własnej wartości – szkolenie online (10 modułów)

15.07.2020

Kieszonkowy kurs Oswajania Stresu – 8 kroków do dobrego stanu – szkolenie online (8 modułów)

UKOŃCZONE SZKOLENIA ALTERNATYWNE/AUGMENTATYWNE METODY KOMUNIKACJI

26.10.2002

Komunikacja Alternatywna Dzieci Autystycznych
wykład
Katowice

19.06.2009
– 20.06.2009

Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
specjalistyczne szkolenie podstawowe – poziom I
Bielsko-Biała

27.01.2012

Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się wg Magdaleny Grycman
konferencja połączona z warsztatami
Katowice

23.04.2014

Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi, w tym zespołem Aspergera a neurotypowymi
Dąbrowa Górnicza

10-11.05.2014

Picture Exchange Communication System (PECS)
szkolenie specjalistyczne – poziom I
Sosnowiec

22.02.2015

Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
specjalistyczne szkolenie – poziom II
Dąbrowa Górnicza

Ukończone szkolenia
Szkolenia z zakresu tematyki autyzmu, zachowań trudnych

15.11.2003

Wychowanie fizyczne osób z autyzmem oraz znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym
szkolenie
Ruda Śląska

28.03.2004

Agresja oraz inne zaburzenia u osób z autyzmem i z głębokim upośledzeniem umysłowym
warsztaty szkoleniowe
Kraków

27.11.2008

Spójność zespołu nauczycielskiego a skuteczna interwencja wobec agresywnych zachowań uczniów
szkolenie – część I
Katowice

7.05.2009

Spójność zespołu nauczycielskiego a skuteczna interwencja wobec agresywnych zachowań uczniów
szkolenie – część II
Katowice

21-22.11.2009

Autyzm – zobaczyć, usłyszeć, poczuć – praktyczne spojrzenie na temat przyczyn, objawów oraz diagnozy osób ze spektrum autystycznego
organizator szkolenia
Dąbrowa Górnicza

7.04.2011

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dziecku z autyzmem i Zespołem Aspergera – doświadczenia szwedzkich praktyków
szkolenie
Katowice

18-19.05.2012

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – część I
szkolenie specjalistyczne
Sosnowiec

30.06.2016

Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń
szkolenie doskonalące umiejętności
Dąbrowa Górnicza

20.05.2017

Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie
szkolenie doskonalące kompetencje
Sosnowiec

9-10.02.2019

Attention Autism – szkolenie certyfikacyjne z metody

Ruda Śląska

12.05.2020

Terapia behawioralna tików u dzieci i młodzieży
webinar online

Ukończone konferencje

23.01.2004

Jestem dzieckiem z autyzmem – dajcie mi szansę
konferencja naukowo-szkoleniowa
Częstochowa

25.10.2005

Metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
konferencja metodyczna połączona z lekcją otwartą
Dąbrowa Górnicza

8.12.2006

Od niemowlęctwa do dojrzałości – więzi – neurobiologia i geny
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Wrocław

30.05.2008

Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Metoda Elżbiety Wianeckiej
konferencja naukowa – wykłady i warsztaty
Kraków

2.10.2009

Otworzyć się na świat… Autyzm – wczesna diagnoza, terapia, wieloprofilowe formy pomocy”
organizator oraz prelegent Pierwszej Dąbrowskiej konferencji poświęconej tematyce wczesnego rozpoznawania i metod terapii autyzmu
Dąbrowa Górnicza

8.12.2011

Dziecko z autyzmem w przedszkolu
konferencja
Katowice

20.01.2012

II Dąbrowska Konferencja „Mały tyran, a może… jednak nie… – dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz problemami z zachowaniem – o trudnościach wychowawczych w szerszej perspektywie”
organizator oraz prelegent
Dąbrowa Górnicza

22.05.2013

Skąd się biorą gniew i agresja u dzieci i młodzieży w szkole? Jak sobie z tym radzić?
Katowice

11-16.05.2020

Bliżej potrzeb, bliżej szczęścia
III Konferencja online w nurcie NVC

Ukończone szkolenia                                                Szkolenia, warsztaty inne

20.06.2000

Kurs języka angielskiego Prywatny College Business’u i Języków Obcych
Dąbrowa Górnicza

19.01.2002

Warsztat Choreoterapeutyczny
Katowice

24.05.2002

Gestaltowska Grupa Choreoterapii
grupa rozwoju osobistego
Katowice

25.05.2002

Warsztaty – Drama w Wychowaniu i Edukacji
Katowice

12.10.2006

Jak skutecznie chroniąc siebie i dziecko porozumiewać  się z rodzicami?
szkolenie
Katowice

23.11.2006

Procedury tworzenia własnych programów nauczania i ich wdrażanie w szkole
szkolenie
Katowice

8.11.2007

Czy możemy się dogadać? – efektywne komunikowanie się i negocjowanie zamiast konfliktu
szkolenie
Katowice

10.12.2007

Rozwój psychoseksualny dziecka upośledzonego
szkolenie
Katowice

9.10.2008

Wybrane elementy treningu twórczości
szkolenie
Katowice

27.10.2008

Emisja i higiena głosu nauczyciela
szkolenie
Sosnowiec

06.08.2009

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
szkolenie
Katowice

01.03.2012

Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej?
szkolenie
Katowice

05.06.2017

Kurs dla „Kierowników wycieczek szkolnych”
szkolenie kwalifikacyjne
Dąbrowa Górnicza

08.06.2017

„Podstawa Programowa”
szkolenie doskonalące kompetencje
Dąbrowa Górnicza

03.12.2019

Moje bezpieczne dziecko. Od stereotypu…do mowy nienawiści”
szkolenie doskonalące kompetencje
Katowice

17.01.2020

Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
szkolenie doskonalące kompetencje
Katowice

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, wykładów

17.06.2008

„Być rodzicem i nie zwariować – warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych”
Lędziny

2.10.2009

I Dąbrowska Konferencja „…Otworzyć się na świat… Autyzm – wczesna diagnoza terapia, wieloprofilowe formy pomocy”
Dąbrowa Górnicza

21-22.11.2009

„Autyzm – zobaczyć, usłyszeć, poczuć – praktyczne spojrzenie na temat przyczyn, objawów oraz diagnozy osób ze spektrum autystycznego”
szkolenie
Dąbrowa Górnicza

20.01.2012

II Dąbrowska Konferencja „Mały tyran, a może… jednak nie… – dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz problemami z zachowaniem – o trudnościach wychowawczych w szerszej perspektywie”
Dąbrowa Górnicza

29.10.2014

Zasady terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – w konwencji terapii behawioralnej
WDN ZSS nr 2
Bytom

3-10.11.2014

Metody terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
szkolenie, Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkolnego
Dąbrowa Górnicza

10.12.2014

– 01.2015

Wykładowca z zakresu Wczesnego Wspomagania Ucznia z Autyzmem
kurs kwalifikacyjny – Związek Nauczycielstwa Polskiego
Sosnowiec

2014

– do chwili obecnej

Wykładowca – studia podyplomowe z zakresu – Wczesne Wspomaganie Dziecka Niepełnosprawnego;  Zintegrowana  Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne; Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe
Wyższa Szkoła Biznesu
Dąbrowa Górnicza

2016

– do chwili obecnej

Wykładowca – studia podyplomowe – Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne (Psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
Wyższa Szkoła Humanitas
Sosnowiec

2016

– do chwili obecnej

Wykładowca – studia podyplomowe – Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu szkoleniowiec – Metodyka pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, Zachowania trudne, Elementy terapii behawioralnej
Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza”
Katowice

2017

– do chwili obecnej

Szkoleniowiec – Elementy terapii behawioralnej, Realizacja Podstawy Programowej dla  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Uczeń z zaburzeniami zachowania zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole i przedszkolu
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
Katowicach

2017

– do chwili obecnej

Terapia behawioralna
Fabryka Kreatywności
Chorzów

2017

Wykładowca – studia stacjonarne Pedagogika – przedmiot Psychologia ogólna
Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie

2018

– do chwili obecnej

Wykładowca – studia podyplomowe – Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Instytut Studiów Podyplomowych
Tychy

17.09.2020

Wczesne objawy spektrum autyzmu

szkolenie online
Imielin

24.09.2020

Zachowania trudne u dzieci

szkolenie online
Imielin

01.10.2020

Zasady pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami sensorycznymi

szkolenie online 
Imielin

17.10.2020

Wspieranie rozwoju ręki u małego dziecka
Sosnowiec

18.10.2020

Kształtowanie kompetencji społecznych u małego dziecka
Sosnowiec

27.10.2020

Objawy dysfunkcji sensorycznych w wieku niemowlęcym i przedszkolnym
szkolenie online

Imielin

05.11.2020

Pozytywne wychowanie
szkolenie online

Imielin

14.11.2020

Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu
Rybnik

19.11.2020

Stawianie zdrowych granic dzieciom
szkolenie online

Imielin

26.11.2020

Wspieranie rozwoju ręki u dziecka
Bielsko – Biała

28.11.2020

Autyzm w obiektywie
Zgierz

29.11.2020

Zachowania trudne oraz elementy terapii behawioralnej
Łódź

03.12.2020

Objawy zaburzeń sensorycznych – nadwrażliwości, podwrażliwości, biały szum

szkolenie online
Imielin

13.12.2020

Wspieranie rozwoju ręki u dziecka

Spektrum

Dąbrowa Górnicza

17.12.2020

Terapia zaburzeń sensorycznych – nadwrażliwości, podwrażliwości, biały szum

szkolenie online
Imielin

14.01.2021

Zachowania trudne – strategie proaktywne

szkolenie online
Bieruń

21.01.2021

Zachowania trudne – strategie reaktywne

szkolenie online
Bieruń

23-24.01.2021

Zachowania trudne. Nieprawidłowości w rozwoju dziecka

Wychowanie bez kar i nagród. Złość – jak sobie z nią radzić?

Łódź

04.02.2021

Lęki rozwojowe

szkolenie online
Bieruń

06.02.2021

Zachowania trudne

Bełchatów

18.02.2021

Rozwój dziecka od 2 do 3 roku życia z uwzględnieniem pojawiających się nieprawidłowości i zaburzeń

szkolenie online
Bieruń

20.02.2021

Zachowania trudne – jak sobie z nimi radzić?

Spektrum

Dąbrowa Górnicza

04.03.2021

Rozwój dziecka od 4 do 7 roku życia z uwzględnieniem pojawiających się nieprawidłowości i zaburzeń

szkolenie online
Bieruń

13-14.03.2021

Zachowania trudne.

Złość – jak sobie z nią radzić?

Elementy terapii behawioralnej.

Obserwacja dziecka pod kątem spektrum autyzmu.

Opoczno

18.03.2021

Dysleksja rozwojowa – czynniki ryzyka u dziecka w wieku przedszkolnym

szkolenie online
Bieruń