Szkolenia warsztaty

Na terenie Śląska i Zagłębia prowadzę liczne szkolenia, konferencje oraz wykłady dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu psychologii, rozwoju i wychowania dziecka, pedagogiki specjalnej, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z osobami niepełnosprawnymi oraz ze spektrum autyzmu.

Prowadziłam szkolenia oraz konferencje o następującej tematyce:

 • Być rodzicem i nie zwariować – warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych
 • Autyzm – zobaczyć, usłyszeć, poczuć – praktyczne spojrzenie na temat przyczyn, objawów oraz diagnozy osób ze spektrum autystycznego
 • I Dąbrowska Konferencja …Otworzyć się na świat… Autyzm – wczesna diagnoza, terapia, wieloprofilowe formy pomocy
 • II Dąbrowska Konferencja Mały tyran, a może… jednak nie… – dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz problemami z zachowaniem – o trudnościach wychowawczych w szerszej perspektywie
 • Zasady terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – w konwencji terapii behawioralnej
 • Metody terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Od agresji do lęku – zachowania trudne u dzieci
 • Terapia i życie – jak organizować pracę z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Terapia behawioralna – praktyczne zastosowanie metody w pracy z dzieckiem zdrowym oraz dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną
 • Zachowania trudne – jak sobie z nimi radzić? – u osób ze spektrum autyzmu, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnymi intelektualnie
 • …Wiedzieć, zrozumieć, pomóc…– pozytywne podejście w aspekcie zachowań trudnych u osób ze spektrum autystycznego
 • Elementy terapii behawioralnej
 • Wczesne objawy spektrum autyzmu – szkolenie online dla opiekunek żłobkowych
 • Zachowania trudne u dzieci – szkolenie online dla opiekunek żłobkowych
 • Zasady pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami sensorycznymi – szkolenie online dla opiekunek żłobkowych

Jako wykładowca prowadzę zajęcia z zakresu:

 • diagnozy oraz psychostymulacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na studiach podyplomowych Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna,
 • terapii dziecka na studiach podyplomowych Wczesne Wspomaganie Rozwoju,
 • diagnozy oraz terapii, problematyki inkluzji, a także metodyki nauczania ucznia z autyzmem na studiach podyplomowych Autyzm, Zespół Aspergera i Inne Całościowe Zaburzenia Rozwojowe, Wspieranie Rozwoju i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Ucznia z autyzmem,
 • psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na studiach podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Proponuję szkolenia dla rad pedagogicznych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, innych specjalistów, studentów, rodziców, a także warsztaty dla dzieci wraz z rodzicami. Ofertą szczególną Spektrum są warsztaty rozwojowe dla młodzieży oraz osób dorosłych. Propozycje szkoleń oraz warsztatów traktuję elastycznie i często dostosowuję w formie, liczbie godzin, a także zakresie tematycznym do osób szkolących się.

Szkolenia stacjonarne

Rozwój dziecka od 2 do 7 roku życia z uwzględnieniem pojawiających się nieprawidłowości i zaburzeń

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład / warsztat

Cele i treści:

 • Do 1 roku życia… – na co zwrócić szczególną uwagę
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka – co dziecko umieć powinno – przegląd norm rozwojowych
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Zaburzenia integracji odruchów
 • Dominacja stronna (lateralizacja)
 • Ryzyko dysleksji rozwojowej
 • Wczesne oznaki spektrum autyzmu
 • Funkcjonowanie ręki, postawa ciała
 • Brak mowy, opóźniony rozwój mowy
 • Materiał zdjęciowy/filmowy/prezentacje

Inwestycja czasowa:

6 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Sensoruch – psychostymulacja dziecka w wieku 0-7 roku życia z uwzględnieniem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład / warsztat

Cele i treści:

 • Przegląd metod pracy z dzieckiem w wieku 0-7 roku życia
 • Zabawki oraz pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka – propozycje gotowych pomocy dydaktycznych oraz własnoręcznie stworzonych
 • Zabawki edukacyjne vs przedmioty codziennego użytku
 • Zabawy relacyjne z dzieckiem
 • Kolorowe i dynamiczne wypełniacze – media
 • Zabawy ruchowe, jako priorytetowe w rozwoju psychomotorycznym dziecka
 • Czytanie, śpiewanie
 • Czas na nudę…
 • Twórcza, samodzielna aktywność dziecka
 • Przebodźcowanie
 • Materiał zdjęciowy/ filmowy/ prezentacje
 • Pomoce dydaktyczne

Inwestycja czasowa:

5 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Niepokoje rodziców – moje dziecko mnie nie słucha, nie patrzy na mnie, głośno mówi, chodzi na palcach…– przegląd priorytetowych zachowań u dzieci w wieku 0-7, które spędzają sen z powiek rodzicom

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład / warsztat

Cele i treści:

 • Czy to poważne zaburzenie czy może tylko nieprawidłowość, którą łatwo zniwelować
 • Badania, które warto wykonać, by wiedzieć więcej
 • Moje dziecko:
  • Często płacze
  • Ma problemy ze spaniem lub zasypianiem
  • Pręży się leżąc na łóżku
  • Podnosi się, obraca tylko na jedną stronę
  • Bije mnie, uderza głową o twarde powierzchnie, gryzie się
  • Chodzi na palcach
  • Bawi się swoimi rękami, kręci się w kółko, wydaje różne dźwięki
  • Często biega, trudno go uspokoić, wyciszyć
  • Masturbuje się
  • Nie słucha mnie
  • Nie reaguje na imię
  • Nie patrzy na mnie
  • Nie pokazuje palcem
  • Ma trudności z koncentracją uwagi
  • Boi się różnych rzeczy
  • Ma problemy z jedzeniem
 • Dyskusja, wspólna wymiana doświadczeń i informacji, omówienie indywidualnych przypadków; omówienie innych trudnych zachowań

Inwestycja czasowa:

5 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Zachowania trudne – jak sobie z nimi radzić? – u osób o prawidłowym rozwoju oraz osób ze spektrum autyzmu/ specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnymi intelektualnie

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład / warsztat

Cele i treści:

 • Co to jest zachowanie trudne? – charakterystyka zjawiska
 • Przykłady trudnych zachowań
 • Przyczyny zachowań niepożądanych
 • Objawy zachowań niepożądanych
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w wymiarze praktycznym – biorąc pod uwagę najnowsze podejścia w tym obszarze (podejście behawioralne, podejście proaktywne, teoria 3 trójkątów, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, AMK, TUS)

Inwestycja czasowa:

6 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

300 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Autyzm w obiektywie – praktyczne spojrzenie na temat przyczyn, objawów oraz diagnozy osób ze spektrum autyzmu

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład / warsztat

Cele i treści:

 • Zapoznanie z przyczynami autyzmu
 • Zapoznanie z objawami autyzmu, w tym z oznakami autyzmu we wczesnym dzieciństwie (wg ICD-10 oraz DSM V)
 • Praktyczne ćwiczenia obrazujące objawy autyzmu, filmy
 • Proces diagnozy osób ze spektrum autyzmu
 • Praktyczne wskazówki dotyczące procesu diagnostycznego oraz narzędzi wykorzystywanych w diagnozie

Inwestycja czasowa:

5 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Terapia i życie – jak organizować pracę z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład/ warsztat

Cele i treści:

 • Podejścia stosowane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
 • Etapy pracy terapeutycznej
 • Zasady pracy terapeutycznej
 • Edukacja a terapia – znaczenie terapii oraz edukacji w rozwoju osoby ze spektrum

Inwestycja czasowa:

3 godz. zegarowe

Inwestycja finansowa:

150 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Elementy terapii behawioralnej – praktyczne zastosowanie metody w pracy z dzieckiem zdrowym oraz dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład / warsztat

Cele i treści:

 • Wyjaśnienie pojęć dyrektywności oraz niedyrektywności
 • Główne założenia, cele oraz efektywność terapii behawioralnej
 • Wady i zalety terapii behawioralnej
 • Zasady pracy terapeutycznej
 • Konsekwencje zachowania w podejściu pozytywnym
 • Wzmocnienia i podstawowe procedury oraz zasady ich stosowania
 • Techniki nauczania
 • Generalizacja
 • Redukowanie zachowań niepożądanych
 • Pomoce dydaktyczne

Inwestycja czasowa:

5 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Spektrum – metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi niezdiagnozowanymi inaczej

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład/ warsztat

Cele i treści:

 • Podejścia oraz etapy pracy terapeutycznej
 • Zasady pracy terapeutycznej
 • Podział metod na dyrektywne i niedyrektywne
 • Podstawowe metody stosowane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
 • Nabycie umiejętności doboru odpowiedniej metody do pracy z dzieckiem
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zaobserwować na materiale filmowym praktyczną pracę poszczególnymi metodami
 • Pomoce dydaktyczne

Inwestycja czasowa:

6 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Kształtowanie kompetencji społecznych u małego dziecka

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład/ warsztat

Cele i treści:

 • Kompetencje społeczne – jak się kształtują u dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym oraz przedszkolnym
 • Aspekty kompetencji społecznych
 • Cel zajęć – rodzaje kształtowanych kompetencji, co każde dziecko w sferze społecznej powinno wiedzieć i potrafić
 • Jak zorganizować zajęcia kształtujące kompetencje społeczne
 • Poznanie narzędzi pomocnych w nabywaniu kompetencji społecznych u małych dzieci
 • Wykaz umiejętności społecznych w poszczególnych krokach
 • Nabycie umiejętności kształtowania kompetencji społecznych u małego dziecka
 • Pomoce dydaktyczne

Inwestycja czasowa:

8 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

300 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Wspieranie rozwoju ręki u dziecka

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład/ warsztat

Cele i treści:

 • Kiedy terapia ręki?
 • Zakres terapii ręki
 • Czynniki zaburzające prawidłowe funkcjonowanie ręki
 • Prawidłowa postawa w czasie pracy stolikowej oraz na dywanie
 • Prawidłowa pozycja ręki podczas posługiwania się narzędziem pisarskim
 • Etapy rozwoju funkcji ręki, rodzaje chwytów
 • Diagnoza funkcjonalna ręki
 • Program terapii ręki
 • Nabycie umiejętności zorganizowania zajęć z zakresu terapii ręki
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z materiałem zdjęciowym – terapia ręki
 • Pomoce dydaktyczne, jako narzędzie w terapii ręki

Inwestycja czasowa:

8 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

300 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Szkolenia online

Rozwój dziecka od 2 do 7 roku życia z uwzględnieniem pojawiających się nieprawidłowości i zaburzeń

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Do 1 roku życia… – na co zwrócić szczególną uwagę
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka – co dziecko umieć powinno – przegląd norm rozwojowych
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Zaburzenia integracji odruchów
 • Dominacja stronna (lateralizacja)
 • Ryzyko dysleksji rozwojowej
 • Wczesne oznaki spektrum autyzmu
 • Funkcjonowanie ręki, postawa ciała
 • Brak mowy, opóźniony rozwój mowy
 • Materiał zdjęciowy/ prezentacje

Inwestycja czasowa:

4 godz. zegarowe

Inwestycja finansowa:

150 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Sensoruch – psychostymulacja dziecka w wieku 0-7 roku życia z uwzględnieniem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Przegląd metod pracy z dzieckiem w wieku 0-7 roku życia
 • Zabawki oraz pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka – propozycje gotowych pomocy dydaktycznych oraz własnoręcznie stworzonych
 • Zabawki edukacyjne vs przedmioty codziennego użytku
 • Zabawy relacyjne z dzieckiem
 • Kolorowe i dynamiczne wypełniacze – media
 • Zabawy ruchowe, jako priorytetowe w rozwoju psychomotorycznym dziecka
 • Czytanie, śpiewanie
 • Czas na nudę…
 • Twórcza, samodzielna aktywność dziecka
 • Przebodźcowanie
 • Materiał zdjęciowy/ filmowy/ prezentacje
 • Pomoce dydaktyczne

Inwestycja czasowa:

3 godz. zegarowe

Inwestycja finansowa:

150 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Niepokoje rodziców – moje dziecko mnie nie słucha, nie patrzy na mnie, głośno mówi, chodzi na palcach…– przegląd priorytetowych zachowań u dzieci w wieku 0-7, które spędzają sen z powiek rodzicom

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Czy to poważne zaburzenie czy może tylko nieprawidłowość, którą łatwo zniwelować
 • Badania, które warto wykonać, by wiedzieć więcej
 • Moje dziecko:
  • Często płacze
  • Ma problemy ze spaniem lub zasypianiem
  • Pręży się leżąc na łóżku
  • Podnosi się, obraca tylko na jedną stronę
  • Bije mnie, uderza głową o twarde powierzchnie, gryzie się
  • Chodzi na palcach
  • Bawi się swoimi rękami, kręci się w kółko, wydaje różne dźwięki
  • Często biega, trudno go uspokoić, wyciszyć
  • Masturbuje się
  • Nie słucha mnie
  • Nie reaguje na imię
  • Nie patrzy na mnie
  • Nie pokazuje palcem
  • Ma trudności z koncentracją uwagi
  • Boi się różnych rzeczy
  • Ma problemy z jedzeniem
 • Dyskusja, wspólna wymiana doświadczeń i informacji, omówienie indywidualnych przypadków; omówienie innych trudnych zachowań

Inwestycja czasowa:

3 godz. zegarowe

Inwestycja finansowa:

150 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Zachowania trudne – jak sobie z nimi radzić? – u osób o prawidłowym rozwoju oraz osób ze spektrum autyzmu/ specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnymi intelektualnie

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Zachowania trudne – co to takiego?
 • Przykłady trudnych zachowań
 • Kilka ważnych przyczyn zachowań trudnych
 • Zachowanie ma znaczenie
 • Podejście pozytywne do zachowań – kara, konsekwencja
 • Plan wsparcia – strategie proaktywne
 • Minimalizowanie wystąpienia zachowań trudnych
 • Strategie reaktywne w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w wymiarze praktycznym – biorąc pod uwagę najnowsze podejścia w tym obszarze (podejście behawioralne, podejście proaktywne, teoria 3 trójkątów, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, AMK, TUS)

Inwestycja czasowa:

4 godz. zegarowe

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Autyzm w obiektywie – praktyczne spojrzenie na temat przyczyn, objawów oraz diagnozy osób ze spektrum autyzmu

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Zapoznanie z przyczynami autyzmu
 • Zapoznanie z objawami autyzmu, w tym z oznakami autyzmu we wczesnym dzieciństwie (wg ICD-10 oraz DSM V)
 • Praktyczne ćwiczenia obrazujące objawy autyzmu, filmy
 • Proces diagnozy osób ze spektrum autyzmu
 • Praktyczne wskazówki dotyczące procesu diagnostycznego oraz narzędzi wykorzystywanych w diagnozie

Inwestycja czasowa:

5 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Terapia i życie – jak organizować pracę z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Podejścia stosowane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
 • Etapy pracy terapeutycznej
 • Zasady pracy terapeutycznej
 • Edukacja a terapia – znaczenie terapii oraz edukacji w rozwoju osoby ze spektrum

Inwestycja czasowa:

3 godz. zegarowe

Inwestycja finansowa:

150 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Elementy terapii behawioralnej – praktyczne zastosowanie metody w pracy z dzieckiem zdrowym oraz dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Wyjaśnienie pojęć dyrektywności oraz nie dyrektywności
 • Główne założenia, cele oraz efektywność terapii behawioralnej
 • Wady i zalety terapii behawioralnej
 • Zasady pracy terapeutycznej
 • Konsekwencje zachowania w podejściu pozytywnym
 • Wzmocnienia i podstawowe procedury oraz zasady ich stosowania
 • Techniki nauczania
 • Generalizacja
 • Redukowanie zachowań niepożądanych
 • Pomoce dydaktyczne

Inwestycja czasowa:

5 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Spektrum – metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi niezdiagnozowanymi inaczej

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Podejścia oraz etapy pracy terapeutycznej
 • Zasady pracy terapeutycznej
 • Podział metod na dyrektywne i niedyrektywne
 • Podstawowe metody stosowane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
 • Nabycie umiejętności doboru odpowiedniej metody do pracy z dzieckiem
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zaobserwować na materiale filmowym praktyczną pracę poszczególnymi metodami
 • Pomoce dydaktyczne

Inwestycja czasowa:

5 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Kształtowanie kompetencji społecznych u małego dziecka

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Kompetencje społeczne – jak się kształtują u dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym oraz przedszkolnym
 • Aspekty kompetencji społecznych
 • Cel zajęć – rodzaje kształtowanych kompetencji, co każde dziecko w sferze społecznej powinno wiedzieć i potrafić
 • Jak zorganizować zajęcia kształtujące kompetencje społeczne
 • Poznanie narzędzi pomocnych w nabywaniu kompetencji społecznych u małych dzieci
 • Wykaz umiejętności społecznych w poszczególnych krokach
 • Nabycie umiejętności kształtowania kompetencji społecznych u małego dziecka
 • Pomoce dydaktyczne

Inwestycja czasowa:

5 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Wspieranie rozwoju ręki u dziecka

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Kiedy terapia ręki?
 • Zakres terapii ręki
 • Czynniki zaburzające prawidłowe funkcjonowanie ręki
 • Prawidłowa postawa w czasie pracy stolikowej oraz na dywanie
 • Prawidłowa pozycja ręki podczas posługiwania się narzędziem pisarskim
 • Etapy rozwoju funkcji ręki, rodzaje chwytów
 • Diagnoza funkcjonalna ręki
 • Program terapii ręki
 • Nabycie umiejętności zorganizowania zajęć z zakresu terapii ręki
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z materiałem zdjęciowym – terapia ręki
 • Pomoce dydaktyczne, jako narzędzie w terapii ręki

Inwestycja czasowa:

5 godz. zegarowych

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Wczesne objawy spektrum autyzmu

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Spektrum autyzmu – co to jest?
 • Spektrum autyzmu według DSM V
 • Jakie deficyty występują w funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu
 • Wczesne oznaki autyzmu – co może nas zaniepokoić w rozwoju małego dziecka?

Inwestycja czasowa:

1 godz. zegarowa

Inwestycja finansowa:

50 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Zachowania trudne u dzieci

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Zachowania trudne – co to takiego?
 • Przykłady trudnych zachowań
 • Kilka ważnych przyczyn trudnych zachowań
 • Zachowanie ma znaczenie – co poprzez zachowanie trudne ktoś chce nam powiedzieć?
 • Długofalowy plan działania, plan zmiany zachowania  w podejściu pozytywnym

Inwestycja czasowa:

1 godz. zegarowa

Inwestycja finansowa:

50 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Zasady pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami sensorycznymi

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Zasady organizacji miejsca pracy
 • Zasady dotyczące wydawania poleceń oraz prowadzenia pracy terapeutycznej
 • Wzmocnienia pozytywne
 • Stosowanie podpowiedzi
 • Kwestia zmian, stosowania słów abstrakcyjnych, a także konsekwencji, systematyczności oraz szacunku do dziecka

Inwestycja czasowa:

1 godz. zegarowa

Inwestycja finansowa:

50 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Objawy dysfunkcji sensorycznych w wieku niemowlęcym oraz przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Na czym polega integracja sensoryczna?
 • Na co ma wpływ integracja sensoryczna?
 • Jakie ogólne dysfunkcje pojawiają się przy braku lub obniżonej integracji sensorycznej?
 • Potencjalne oznaki zaburzeń integracji sensorycznej
 • Dysfunkcje sensoryczne na poszczególnych etapach rozwoju dziecka

Inwestycja czasowa:

1 godz. zegarowa

Inwestycja finansowa:

50 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Pozytywne wychowanie, czyli wyznaczanie zdrowych granic dzieciom

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

wykład, wideo rozmowa, chat

Cele i treści:

 • Zasady i reguły
 • Umowa z dzieckiem
 • Wzmocnienia
 • Umiar w dawaniu, przebodźcowanie
 • Zainteresowania, trudne zachowania, potrzeby dziecka
 • Media
 • Brak granic
 • Konsekwencje

Inwestycja czasowa:

2 godz. zegarowe

Inwestycja finansowa:

80 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Warsztaty psychoedukacyjne i coachingowe

Wrzask ciszy – jak osoba ze spektrum autyzmu postrzega rzeczywistość?

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć:

warsztat

Cele i treści:

 • Uczestnicy poprzez osobiste doświadczenie będą mogli przekonać się, z jakimi sensorycznymi oraz poznawczymi trudnościami zmagają się osoby ze spektrum autyzmu
 • Nadwrażliwości, podwrażliwości sensoryczne
 • Zaburzenia w obrębie centralnej koherencji
 • Zaburzenia teorii umysłu
 • Zaburzenia wspólnego pola uwagi
 • Zaburzenia języka werbalnego i niewerbalnego
 • Materiał filmowy

Inwestycja czasowa:

3 godz. zegarowe

Inwestycja finansowa:

150 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Jestem z Ciebie dumny – warsztat dla rodziców i nauczycieli

„Jestem z Ciebie dumny”, jest formą szkolenia dla rodziców w postępowaniu z dziećmi, opartym na Metodzie Kids’ Skill’s – docenianiu ich mocnych stron i osiągnięć przejawianych w drodze do realizacji celów związanych ze zmianą zachowania i przeżywania emocji w relacjach z innymi dziećmi, nauczycielami, rodzicami i opiekunami.

Metoda zawiera następującą problematykę: jak doceniać dzieci, aby zachęcać je do dalszej zmiany, jak radzić sobie z brakiem poprawy zachowania, jak wzmacniać współpracę dzieci i rodziców, jak pomagać dzieciom rozwiązywać problemy, jak reagować na niepożądane zachowania. Metoda Kids’ Skill’s – Dam Radę, to metoda oparta na założeniach i metodologii podejścia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, która podpowiada nam – terapeutom, żeby zastanowić się nad każdym niepożądanym zachowaniem dziecka/ innej osoby nie w kategoriach problemu, lecz możliwego rozwiązania sytuacji, by nie była uciążliwa dla dziecka oraz innych osób w jego otoczeniu. Charakteryzuje się wysoką skutecznością w procesie zdobywania pożądanych umiejętności przez dzieci. „Dam Radę” z powodzeniem może być stosowana w terapii dzieci od około 3 roku życia. Pozwala na przezwyciężanie trudności emocjonalnych u dzieci, a także problemów z zachowaniem, może być wykorzystywana także do wspierania prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Daje odpowiedzi na pytania: jak zachęcać i wspierać dzieci, aby mogły zdobyć umiejętności, by przezwyciężać swoje problemy; jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi lub brakiem poprawy zachowania u dzieci. Jej celem jest zachęcanie i pomoc w zdobyciu umiejętności, których dziecko potrzebuje, by przezwyciężyć swoje problemy.
Metoda sprawdza się w szerokim spektrum problemów. Dowiodła swoją użyteczność w przypadku: lęków, zaburzeń koncentracji, złych nawyków, napadów złości, depresji, nadpobudliwości, problemów z jedzeniem i snem, moczenia nocnego, zaburzeń depresyjno – kompulsywnych.

Adresaci:

rodzice, opiekunowie, wychowawcy

Forma zajęć:

warsztat

Cele i treści:

 • Nauka umiejętności wspierania dzieci w przezwyciężaniu ich problemów, koncentrując się na dziecięcych umiejętnościach (mocnych stronach), a nie na dziecięcych problemach
 • W ciągu 3 sesji rodzice uczą się, jak doceniać dzieci, aby zachęcać je do dalszej zmiany; jak radzić sobie z brakiem poprawy zachowania; jak wzmacniać współpracę dzieci i rodziców; jak pomagać dzieciom rozwiązywać problemy; jak reagować na niepożądane zachowania
 • Poznanie skutecznych narzędzi komunikacji i polepszenie porozumiewania się ze swoim dzieckiem
 • Nauka spojrzenia na trudne sytuacje z perspektywy dziecka, dzięki czemu można je lepiej zrozumieć
 • Czerpanie z doświadczeń innych rodziców dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów

Każda z sesji odbywa się według scenariusza opracowanego przez twórcę metody, skandynawskiego psychiatrę i psychoterapeutę Bena Furmana. Podczas ich trwania uczestnicy wymieniają się doświadczeniami i poznają sposoby na poprawę relacji w rodzinie. Czas między spotkaniami jest wykorzystywany do wdrażania nowych umiejętności wychowawczych i obserwacji efektów

Inwestycja czasowa:

6,45 godz. zegarowych (3 sesje po 2,15 godz.)

Inwestycja finansowa:

200 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Sensoruch – warsztaty dla dzieci wraz z rodzicami

Adresaci:

dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, rodzice

Forma zajęć:

warsztat

Cele i treści:

 • Sensoplastyka
 • Zabawy kreatywne
 • Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss
 • Ruch Rozwijający według W. Sherborne
 • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 • Integracja Odruchów według Sally Goddard
 • Masaż Shantala
 • Mindfulness, medytacja, yoga

  Każde spotkanie może być prowadzone w innej formie terapeutycznej (według w/w metod) lub być kontynuacją jednej wybranej metody terapeutycznej – ilość spotkań otwarta, do ustalenia

Inwestycja czasowa:

1,5 godz. zegarowej

Inwestycja finansowa:

60 zł / dziecko + rodzic / spotkanie

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Warsztaty Rozwojowe dla Kobiet

Kochana Kobieto, kim jesteś, jakie role pełnisz w życiu, kim chciałabyś być, z czym się zmagasz, co jest dla Ciebie ważne, jakich szukasz rozwiązań dla siebie, by być szczęśliwszą?
Na te i wiele innych pytań odpowiesz sobie na naszych Warsztatach Rozwojowych, poznasz wiele przyjaznych dusz, które, może, jak Ty poszukują lub zmagają się z jakimiś rozterkami/ wyborami. Podczas warsztatu zajmiesz się w pełni sobą, swoimi uczuciami, być może poczuciem własnej wartości, może trudnymi decyzjami, a być może po prostu samorozwojem. Zrelaksujesz się, poznasz techniki uważności oraz koncentracji na tym, co w Tobie i wokół Ciebie.
Na Warsztatach zatrzymasz się na chwilę, dasz sobie przestrzeń i czas dla siebie, swoich myśli, uczuć, swoich rozwiązań i tego, na co w tym momencie masz ochotę.
Warsztat nie ma charakteru psychoterapeutycznego, jest skierowany na „tu i teraz” oraz na przyszłość i poszukiwanie właściwych dla siebie rozwiązań. Jest rozwojową przygodą, dzięki której możesz zmienić spojrzenie na swoje życie i siebie samą, by dzięki temu osiągnąć jeszcze większą harmonię i szczęście.
Zapraszam Cię na wspólną podróż w głąb siebie

Każde spotkanie stanowi osobny temat. Cykl spotkań (8-10 spotkań), to świadoma praca nad zmianą.

Adresaci:

każda kobieta

Forma zajęć:

warsztat

Cele i treści:

 • Przyjrzysz się bliżej swoim wartościom, talentom, zasobom, oczekiwaniom
 • Zaobserwujesz, jakie uczucia i myśli towarzyszą Ci na co dzień
 • Wykorzystasz wiele narzędzi coachingowych do poznania siebie
 • Sprawdzisz, co powoduje przyrost Twojego szczęścia i zadowolenia z siebie oraz otaczającej Cię przestrzeni
 • Zobaczysz, co stoi na przeszkodzie w kreacji Twoich zamierzeń
 • Skupisz się na celach, których realizacja może zwiększyć jakość Twojego życia
 • Karty coachingowe będą Ci towarzyszyć między innymi podczas trwającej w Tobie zmiany
 • Poznasz bliżej mindfulness, medytację, yogę, mantry
 • Doświadczysz głęboko relaksującego Masażu Shantala
 • Będziesz pracować w parach i w grupie
 • Poczęstujesz się pysznymi, zdrowymi przekąskami

Inwestycja czasowa:

2 godz. zegarowe / spotkanie

Inwestycja finansowa:

70 zł / os.

Termin szkolenia:

Jeśli szkolenie nie posiada terminu, oznacza to, że zostanie on dopiero ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.