Uwierz, że potrafisz pobiec dalej lub szybciej. Uwierz, że jesteś wystarczająco młody, wystarczająco dojrzały, wystarczająco mocny (…), aby osiągnąć wszystko, czego chcesz dokonać. Nie pozwól, aby Twoje dawne przekonania powstrzymały Cię od wyjścia ponad siebie.

john bingham

… psycholog, terapeuta, coach …

Z wykształcenia jestem psychologiem, terapeutą (terapia psychologiczna krótkoterminowa w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach) oraz coachem (certyfikat zgodny ze standardami ICF). Oligofrenopedagogiem, autystologiem, specjalistą ds. wczesnej interwencji, terapeutą behawioralnym, terapeutą ręki, terapeutą SI (I stopień), terapeutą Alternatywnych Metod Komunikacji, terapeutą umiejętności społecznych (TUS), instruktorem masażu Shantala i Shantala Body Touch, praktykiem metody Kids’ Skills. Nauczycielem dyplomowanym, wykładowcą, szkoleniowcem, organizatorem oraz prelegentem konferencji naukowych.

Moją dotychczasową pasją zawodową, w której posiadam ponad 20-letnie doświadczenie jest praca diagnostyczna oraz terapeutyczna z osobami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnymi intelektualnie, posiadającymi trudności szkolne oraz wychowawcze, jak również zaburzenia zachowania.

Na co dzień jako psycholog, terapeuta oraz coach pracuję także z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi nad rozwojem ich kompetencji miękkich oraz zasobów w różnorodnych obszarach, które pozwalają na polepszenie efektów ich działań, a także umożliwiają im rozwój osobisty.

Ściśle współpracuję z rodzicami, nauczycielami, specjalistami różnych dziedzin – organizując spotkania, konsultacje, warsztaty, szkolenia.

Współorganizuję na terenie Zagłębia i Śląska liczne szkolenia, warsztaty, konferencje, wykłady mające charakter edukacyjny i rozwojowy, zarówno dla specjalistów, rad pedagogicznych, studentów, jak i rodziców oraz osób indywidualnych.

Na stałe zawodowo związana jestem ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, gdzie pracuję jako psycholog – diagnosta, terapeuta, konsultant.

Od roku 2018 prowadzę Spektrum Pracownię Terapii Coachingu Szkoleń, w ramach której wykorzystuję swoje dotychczasowe doświadczenie, wykształcenie oraz pasje, dzięki którym jako psycholog, terapeuta i coach motywuję swoich klientów do zmiany, samorozwoju, odkrywania własnych rozwiązań i realizacji celów na miarę ich potrzeb i możliwości.

Prywatnie jestem mamą 10-letniego synka, ufającą w indywidualne możliwości każdego małego i dużego człowieka do znajdowania w sobie pokładów siły i zdolności do zmagania się z przeciwnościami, które niesie za sobą codzienne życie.

W kręgu moich zainteresowań mieści się terapia systemowa, coaching, nurt porozumienia bez przemocy, joga, medytacja, mindfulness, czytanie powieści, fotografowanie, dekoracja wnętrz, florystyka, rękodzielnictwo, a także zdrowe odżywianie i kontakt z naturą.

Główną moją misją jest odkrywanie wraz z osobami, z którymi pracuję ich własnego potencjału, wielkich zasobów i nieprzebranych możliwości, którymi dysponują – bowiem uważam, że wszyscy jesteśmy w stanie sięgnąć dalej…

ZAPRASZAM

DZIECI, MŁODZIEŻ, OSOBY DOROSŁE

Terapia

Coaching

Konsultacje, wsparcie psychologiczne, psychoedukacja

Diagnoza

Szkolenia, warsztaty rozwojowe